Što se može liječiti ortodoncijom?

Što se može liječiti ortodoncijom?

Kompresija (zbijenost zubi) pojavi se kada postoji nedostatak prostora unutar čeljusti za regularnu postavu svih zubi ili postoji nesklad između veličine čeljusti i zubi.

Rastresitost (prisutnost dijastema) pojavi se kada postoji viška prostora u čeljusti zbog veće mase čeljusti ili manjih zubi.

Križni zagriz (unakrsni) javlja se kada postoji nesklad u zagrizu. Uglavnom je uzrokovano jednim ili više gornjih zubi koji prilikom zagriza dodiruju donje zube s unutarnje strane, straga ili sprijeda.

Krizni zagriz

Duboki zagriz dešava se prilikom zagriza kada gornji zubi značajno preklapaju donje zube.

Duboki zagriz

Obrnuti prijeklop nastupa kada donji zubi premošćuju gornje, uglavnom zbog nerazvijenosti gornje čeljusti / prevelikog rasta donjeg čeljusti ili obje situacije.

Obrnuti prijeklop